Jak połączyć dwie listy w Pythonie?

| | | | | | |

Jak połączyć dwie listy w Pythonie?

Przykład:

listone = [1, 2, 3] listtwo = [4, 5, 6] 

Oczekiwany wynik:

>>> lista dołączonych [1, 2, 3, 4, 5, 6]