Czy istnieje funkcja biblioteki dla błędu średniokwadratowego (RMSE) w Pythonie?

| | | | | | | | | |

Wiem, że mógłbym zaimplementować funkcję błędu średniokwadratowego w ten sposób:

def rmse(prognozy, cele): return np.sqrt(((prognozy - cele) ** 2) .mean()) 

Czego szukam, jeśli ta funkcja rmse jest zaimplementowana gdzieś w bibliotece, być może w scipy lub scikit-learn?