Czy zagnieżdżone bloki try/except w Pythonie są dobrą praktyką programistyczną?

| | |

Piszę własny kontener, który musi dawać dostęp do słownika wewnątrz poprzez wywołania atrybutów. Typowe użycie kontenera wyglądałoby tak:

dict_container = DictContainer() dict_container["foo"] = bar ... print dict_container.foo 

Wiem, że pisanie czegoś takiego może być głupie, ale to jest funkcjonalność, którą muszę zapewnić. Myślałem o zaimplementowaniu tego w następujący sposób:

def __getattribute__(self, item): try: return object.__getattribute__(item) z wyjątkiem AttributeError: try: return self.dict[item] z wyjątkiem KeyError: print "Obiekt nie ma takiego atrybutu" 

Nie jestem pewien, czy zagnieżdżone bloki try/except są dobrą praktyką, więc innym sposobem byłoby użycie hasattr() i has_key():

def __getattribute__(self, item): if hasattr(self, item): zwraca obiekt. __getattribute__(item) else: if self.dict.has_key(item): return self.dict[item] else: podnieś AttributeError("jakiś niestandardowy błąd") 

Lub użyć jednego z nich i jeden blok try catch w następujący sposób:

def __getattribute__(self, item): if hasattr(self, item): zwróć obiekt.__getattribute__(item) else: spróbuj: zwróć self. dict[item] z wyjątkiem KeyError: raise AttributeError("jakiś niestandardowy błąd") 

Która opcja jest najbardziej P ytoniczny i elegancki?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method