Flask-SQLAlchemy jak usunąć wszystkie wiersze w jednej tabeli

| | | | | | |

Jak usunąć wszystkie wiersze w jednej tabeli za pomocą Flask-SQLAlchemy?

Szukam czegoś takiego:

>>> users = modele.User.query.all() >>> models.db.session.delete(users) # ale błąd: UnmappedInstanceError: Klasa "__builtin__.list" nie jest mapowana