Usuń wszystkie znaki końca linii z długiego ciągu tekstu

| | | | | | | | | | | | |

Zasadniczo proszę użytkownika o wprowadzenie ciągu tekstowego do konsoli, ale ciąg jest bardzo długi i zawiera wiele podziałów wierszy. Jak mam wziąć ciąg użytkownika i usunąć wszystkie podziały wierszy, aby to zrobić pojedynczy wiersz tekstu. Moja metoda pozyskiwania ciągu jest bardzo prosta.

string = raw_input("Proszę wprowadzić ciąg: ") 

Czy jest inny sposób, w jaki powinienem być chwytając ciąg od użytkownika? Używam Pythona 2.7.4 na Macu.

PS Oczywiście jestem głupcem, więc nawet jeśli rozwiązanie nie jest najwydajniejsze, docenimy to, które używa najprostszej składni.