Usuń pierwsze trzy wiersze ramki danych w pandach

| | | | | |

Muszę usunąć pierwsze trzy wiersze ramki danych w pandach.

Wiem, że df.ix[:-1] usunie ostatni wiersz, ale mogę "nie wymyślić, jak usunąć pierwsze n wierszy.