Automatyczne ponowne ładowanie aplikacji Python Flask po zmianie kodu

| | | | | | | | | | | | | | | |

Badam, jak stworzyć przyzwoitą aplikację internetową w Pythonie. Ponieważ nie chcę, aby niektóre struktury wyższego rzędu przeszkadzały mi, mój wybór padł na lekkie Flask Framework. Czas pokaże, czy to był właściwy wybór.

Więc teraz skonfigurowałem serwer Apache z mod_wsgi i moja strona testowa działa dobrze. Chciałbym jednak przyspieszyć rozwój dzięki czemu strona automatycznie ładuje się ponownie po wszelkich zmianach w plikach py lub szablonach, które wprowadzam. Widzę, że wszelkie zmiany w pliku .wsgi strony powodują ponowne ładowanie (nawet bez WSGIScriptReloading On w pliku konfiguracyjnym Apache), ale nadal muszę to zrobić ręcznie (tj. Wstawić dodatkowy podział wiersza, zapisać). Czy jest jakiś sposób, jak to zrobić powodować ponowne ładowanie, gdy edytuję niektóre pliki py aplikacji? A może mam używać IDE, które odświeża dla mnie plik .wsgi?