Konwertuj krotkę na listę iz powrotem

| |

Obecnie pracuję nad edytorem map do gry w pygame, używając map kafelkowych. Poziom jest zbudowany z bloków w następującej strukturze (choć znacznie większej):

 poziom1 = ( (1,1,1,1,1,1) (1,0,0,0,0,1) (1,0,0,0,0,1) (1,0,0,0 ,0,1) (1,0,0,0,0,1) (1,1,1,1,1,1)) 

gdzie „1” to blok to „ściana”, a „0” to blok, który jest pustym powietrzem.

Poniższy kod zasadniczo obsługuje zmianę typu bloku:

clicked = pygame.mouse.get_pressed() jeśli kliknięto[0] == 1: currLevel[((mousey+cameraY)/60)][((mousex+cameraX)/60)] = 1 

Ale ponieważ poziom jest przechowywany w krotce, nie mogę zmienić wartości różnych bloków. Jak w łatwy sposób zmienić różne wartości na poziomie?