Wspólna etykieta xlabel/ylabel dla wykresów podrzędnych matplotlib

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mam następującą fabułę:

fig,ax = plt.subplots(5,2,sharex=True,sharey=True,figsize=fig_size) 

a teraz chciałbym nadać temu wykresowi wspólne etykiety osi X i Y. Przez „wspólne” mam na myśli, że powinna znajdować się jedna duża etykieta osi x pod całą siatką wykresów podrzędnych i jedna duża etykieta osi y po prawej stronie. Nie mogę znaleźć niczego na ten temat w dokumentacji plt.subplots, a moje googlingi sugerują, że muszę zrobić duży plt.subplot(111) na początek - ale jak następnie umieścić w nim moje 5*2 wykresy cząstkowe za pomocą plt.subplots?