Wspólna etykieta xlabel/ylabel dla wykresów podrzędnych matplotlib

| | | | | | |

Mam następującą fabułę:

fig,ax = plt.subplots(5,2,sharex=True,sharey=True,figsize=fig_size) 

a teraz chciałbym nadać temu wykresowi wspólne etykiety osi X i Y. Przez „wspólne” mam na myśli, że powinna znajdować się jedna duża etykieta osi x pod całą siatką wykresów podrzędnych i jedna duża etykieta osi y po prawej stronie. Nie mogę znaleźć niczego na ten temat w dokumentacji plt.subplots, a moje googlingi sugerują, że muszę zrobić duży plt.subplot(111) na początek - ale jak następnie umieścić w nim moje 5*2 wykresy cząstkowe za pomocą plt.subplots?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method