Jak używać “/” (separatora katalogów) zarówno w Linuksie, jak i Windowsie w Pythonie?

| | | |

Napisałem kod w pythonie, który używa / do utworzenia konkretnego pliku w folderze, jeśli chcę użyć kodu w systemie Windows, to nie zadziała, czy jest sposób, w jaki mogę użyć kodu w systemie Windows i Linux.

W Pythonie używam tego kodu:

pathfile=os.path.dirname(templateFile) rootTree.write(""+pathfile+"/output/log .txt") 

Kiedy użyję swojego kodu na komputerze z systemem Windows, mój kod nie będzie działać.

Jak używać „/” (separatora katalogów) w zarówno Linux, jak i Windows?

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method