Sprawdź, czy zmienna jest zdefiniowana w Pythonie

| | | | | | | | |

Skąd wiesz, czy zmienna została ustawiona w określonym miejscu w kodzie w czasie wykonywania? Nie zawsze jest to oczywiste, ponieważ (1) zmienną można ustawić warunkowo, a (2) zmienną można warunkowo usunąć. Szukam czegoś takiego jak defined() w Perlu lub isset() w PHP lub defined? w Ruby.

if warunek: a = 42 # jest tutaj zdefiniowanym „a”? if other_condition: del a # jest tutaj zdefiniowanym „a”?