losowy.wybór z zestawu? pyton

| |

Pracuję nad częścią gry w zgadywanie ze sztuczną inteligencją. Chcę, aby sztuczna inteligencja wybrała losową literę z tej listy. Robię to jako zestaw, aby móc łatwo usuwać litery z listy w miarę ich odgadywania w grze i dlatego nie są już dostępne do ponownego odgadnięcia.

Napisane jest, że obiekt set nie jest indeksowalny. Jak mogę to obejść?

import random aiTurn=True while aiTurn == True: allLetters = set(list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")) aiGuess=random.choice(allLetters) print (aiGuess)