Jak przyciąć obraz w OpenCV za pomocą Pythona?

| | | | |

Jak mogę przycinać obrazy, tak jak robiłem to wcześniej w PIL, za pomocą OpenCV.

Przykład pracy z PIL

im = Image.open("0 .png”).convert("L") im = im.crop((1, 1, 98, 33)) im.save("_0.png") 

Ale jak Mogę to zrobić na OpenCV?

Próbowałem:

im = cv.imread("0.png", cv.CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE) (thresh, im_bw ) = cv.threshold(im, 128, 255, cv.THRESH_OTSU) im = cv.getRectSubPix(im_bw, (98, 33), (1, 1)) cv.imshow("Img", im) cv.waitKey( 0) 

Ale to nie działa.

Myślę, że nieprawidłowo użyłem getRectSubPix. W takim przypadku wyjaśnij, w jaki sposób mogę poprawnie korzystać z tej funkcji.