Wybierz losowo 50 pozycji z listy, aby zapisać je w pliku

| | | | | | | | | | | | | | | |

Do tej pory wymyśliłem, jak importować plik, tworzyć nowe pliki i losować listę.

Mam problem z losowym wybraniem tylko 50 pozycji z listy do zapisu do pliku?

def randomizer(input,output1="random_1.txt",output2 ="losowy_2.txt",output3="losowy_3.txt",output4="losowy_całkowita.txt"): #Plik wejściowy query=open(input,"r").read().split() dir,file=os .path.split(input) temp1 = os.path.join(dir,output1) temp2 = os.path.join(dir,output2) temp3 = os.path.join(dir,output3) temp4 = os.path.join (dir,output4) out_file4=open(temp4,"w") random.shuffle(query) dla elementu w zapytaniu: out_file4.write(item+" ") 

Więc jeśli całkowita randomizacja plik był

przykład: random_total = ["9","2","3","1","5","6","8","7"," 0","4"] 

Chciałbym 3 pliki (out_file1|2|3) z pierwszym losowym zestawem 3, drugim losowym zestawem 3 i trzecim losowym zestawem 3 (dla tego przykładu, ale ten, który chcę utworzyć, powinien mieć 50)

random_1 = ["9","2","3"] random_2 = ["1","5 ","6"] random_3 = ["8","7","0"] 

Więc ostatnie "4" Nie jestem uwzględniony, co jest w porządku.

Jak mogę wybrać 50 z losowej listy?

Co więcej, jak mogę wybrać 50 losowo z oryginału lista ?