Dodanie odsyłacza do podtytułu lub zakotwiczenia na innej stronie

| | | |

Jak wstawić odsyłacz na stronie reST/Sphinx do podnagłówka lub zakotwiczenia na innej stronie w tym samym zestawie dokumentacji?