Instalowanie pakietów Pythona z lokalnego folderu systemu plików do virtualenv za pomocą pip

| | | | | | | | | | | |

Czy można zainstalować pakiety za pomocą pip z lokalnego systemu plików?

Uruchomiłem python setup.py sdist dla mojego pakietu, który utworzył odpowiedni tar.gz plik. Ten plik jest przechowywany w moim systemie pod adresem /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz.

Teraz w środowisku wirtualnym chciałbym zainstalować pakiety pochodzący z pypi lub z określonej lokalizacji lokalnej /srv/pkg.

Czy to możliwe?

PS Wiem że mogę określić pip install /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz. To zadziała, ale mówię o użyciu lokalizacji /srv/pkg jako innego miejsca do wyszukiwania pip, jeśli wpiszę pip install mypackage.