Instalowanie pakietów Pythona z lokalnego folderu systemu plików do virtualenv za pomocą pip

| | | |

Czy można zainstalować pakiety za pomocą pip z lokalnego systemu plików?

Uruchomiłem python setup.py sdist dla mojego pakietu, który utworzył odpowiedni tar.gz plik. Ten plik jest przechowywany w moim systemie pod adresem /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz.

Teraz w środowisku wirtualnym chciałbym zainstalować pakiety pochodzący z pypi lub z określonej lokalizacji lokalnej /srv/pkg.

Czy to możliwe?

PS Wiem że mogę określić pip install /srv/pkg/mypackage/mypackage-0.1.0.tar.gz. To zadziała, ale mówię o użyciu lokalizacji /srv/pkg jako innego miejsca do wyszukiwania pip, jeśli wpiszę pip install mypackage.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method