Python os.path.join() na liście

| | | | | | |

Potrafię

>>> os.path.join("c:/";"home";"foo";"bar";"jakiś.txt") "c:/homefooarjakiś.txt" 

Ale kiedy to zrobię

>>> s = "c:/,home,foo,bar,some.txt".split(";") >>> os.path.join(s) ["c:/", "home", "foo", "bar", "some.txt"] 

Czego mi tu brakuje?