Co to jest metoda __del__ i jak ją wywoływać?

| | | | | | | |

Widziałem klasę, w której __del__ metoda jest zdefiniowana. Ta metoda służy do niszczenia instancji klasy. Nie mogę jednak znaleźć miejsca, w którym ta metoda jest stosowana. Jak jest używana ta metoda? Tak: obj1.del()?.

Jak wywołać metodę __del__?