Doświadczenia modułu Git w języku Python?

| | | | | | | | | | |

Jakie są doświadczenia ludzi z dowolnymi modułami Git dla Pythona? (Znam GitPython, PyGit i Dulwich – możesz wspomnieć o innych, jeśli o nich znasz).

Jestem pisanie programu, który będzie musiał wchodzić w interakcje (dodawać, usuwać, zatwierdzać) z repozytorium Git, ale nie mam doświadczenia z Git, więc jedną z rzeczy, których szukam, jest łatwość użycia/zrozumienia w odniesieniu do Git.

Inne rzeczy, które mnie interesują to przede wszystkim dojrzałość i kompletność biblioteki, rozsądny brak błędów, ciągły rozwój oraz przydatność dokumentacji i programistów.

Jeśli myślisz o tym coś jeszcze, o czym mógłbym chcieć/musieć wiedzieć, proszę o tym wspomnieć.