Jak usunąć wiersze z pandy DataFrame na podstawie wyrażenia warunkowego?

| | | | | | | | | | | |

Mam ramkę DataFrame pandy i chcę usunąć z niej wiersze, w których długość ciągu w określonej kolumnie jest większa niż 2.

Spodziewam się, że będę w stanie to zrobić (zgodnie z ta odpowiedź):

df[(len(df ["nazwa kolumny"]) < 2)] 

ale po prostu pojawia się błąd:

KeyError: u"brak elementu o nazwie False" 

Co robię źle?

(Uwaga: wiem, że mogę użyć df.dropna(), aby pozbyć się wierszy zawierających dowolny NaN, ale nie widziałem, jak usunąć wiersze na podstawie wyrażenia warunkowego).