Czy istnieje skrót do zwracania wartości domyślnej, jeśli Brak w Pythonie?

| | | | |

W C# mogę powiedzieć x ?? "", co da mi x, jeśli x nie jest null, i pusty ciąg, jeśli x jest null. Uważam, że jest to przydatne do pracy z bazami danych.

Czy istnieje sposób na zwrócenie wartości domyślnej, jeśli Python znajdzie None w zmiennej?