Zwróć odpowiedź JSON z widoku Flask

|

Mam funkcję, która analizuje plik CSV z Pandami i generuje dykt z podsumowaniem informacji. Chcę zwrócić wyniki jako odpowiedź z widoku Kolby. Jak zwrócić odpowiedź JSON?

@app.route("/summary") def summary(): d = make_summary() # odeślij jako json