Wykres yerr/xerr jako zacieniony obszar, a nie słupki błędów

| | | | | |

Jak w matplotlib wykreślić błąd jako zacieniony region, a nie słupki błędów?

Na przykład:

tu wpisz opis obrazu

zamiast

tu wpisz opis obrazu