Nohup nie zapisuje dziennika do pliku wyjściowego

| | | | | | |

Używam następującego polecenia do uruchomienia skryptu Pythona w tle:

nohup ./cmd.py > cmd.log & 

Wygląda jednak na to, że nohup nie zapisuje niczego do pliku dziennika. cmd.log jest tworzony, ale zawsze jest pusty. W skrypcie Pythona używam sys.stdout.write zamiast print do drukowania na standardowe wyjście. Czy robię coś złego?