Jaka jest różnica między „datetime.timedelta” a „dateutil.relativedelta.relativedelta” podczas pracy tylko z dniami?

| | | | | | | | | | | | |

Jaka jest różnica między datetime.timedelta (od standardowej biblioteki Pythona) i dateutil.relativedelta.relativedelta podczas pracy tylko z dniami?

O ile rozumiem, timedelta obsługuje tylko dni (i tygodnie), podczas gdy relativedelta dodaje obsługę okresów zdefiniowanych w kategoriach lat, miesięcy, tygodni lub dni , a także zdefiniowanie wartości bezwzględnych dla roku, miesiąca lub dnia. (pamiętaj, że na potrzeby tego pytania nie muszę się martwić o godziny, minuty ani sekundy)

Biorąc pod uwagę, że pracuję tylko z datetime.date obiektów i interesują się tylko okresami zdefiniowanymi przez liczbę dni, jaka jest różnica między timedelta a relativedelta? Czy jest jakaś różnica?

od datetime import date, timedelta from dateutil.relativedelta import relativedelta i = -1 # Może to być dowolna liczba całkowita, dodatnia lub ujemna kiedyś = date.today() # Czy jest jakaś różnica między tymi dwiema liniami? otherday = pewnego dnia + timedelta(days=i) otherday = pewnego dnia + relativedelta(days=i)