Listowanie drzewa katalogów w Pythonie

| | | |

Jak uzyskać listę wszystkich plików (i katalogów) w danym katalogu w Pythonie?