Odpowiednik Pythona dla implodowania PHP?

| | | | | | | | | | | | | |

Czy istnieje odpowiednik implodowania PHP w Pythonie? Przeczytałem i podzieliłem zestaw rozdzielonych słów, a teraz chcę je posortować w losowej kolejności i wydrukować słowa ze spacjami pomiędzy.

implode – Połącz elementy tablicy z ciągiem znaków

http://php.net/manual/en/function.implode.php