Jak przyciąć białe znaki?

| | | | | |

Czy istnieje funkcja Pythona, która wycina białe znaki (spacje i tabulatory) z ciągu?

Przykład: przykładowy ciąg ‚Üí przykładowy ciąg