Zaimplementować dotyk za pomocą Pythona?

| |

touch to narzędzie uniksowe, które ustawia czasy modyfikacji i dostępu do plików na bieżącą porę dnia. Jeśli plik nie istnieje, jest tworzony z domyślnymi uprawnieniami.

Jak zaimplementować go jako funkcję Pythona? Spróbuj być międzyplatformowy i kompletny.

(Obecne Google wyniki dla „pliku dotykowego Pythona” nie są zbyt dobre, ale wskazują os.utime.)

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method