Dlaczego potrzebujemy klauzuli „finally” w Pythonie?

| | | | |

Nie jestem pewien, dlaczego potrzebujemy finally w instrukcjach try...except...finally. Moim zdaniem ten blok kodu

try: run_code1() z wyjątkiem TypeError: run_code2() other_code() 

jest taki sam jak ten przy użyciu finally:

try: run_code1() z wyjątkiem TypeError: run_code2() w końcu: other_code() 

Czy czegoś mi brakuje?