logging.info nie wyświetla się na konsoli, ale ostrzega i wyświetla błąd

| | | | | | | |

Kiedy loguję zdarzenie za pomocą logging.info, nie pojawia się ono w terminalu Pythona.

import logging logging.info("Jestem informacją ") # brak wyjścia 

W przeciwieństwie do tego, zdarzenia zarejestrowane za pomocą logging.warn pojawiają się w terminalu.

importuj rejestrowanie logging.warn("Ostrzegam") # outputs "Ostrzegam" 

Czy istnieje zmiana poziomu środowiska, na którym mogę wydrukować logging.info konsoli?Chcę uniknąć wprowadzania zmian w każdym pliku Pythona.