Jak określić nowe wiersze w Pythonie podczas pisania w plikach?

| | | | | | |

W porównaniu z Javą (w ciągu), zrobiłbyś coś takiego jak "Pierwszy wiersz, drugi wiersz".

Więc jak byś to zrobił w Pythonie, do celów pisania wielu wierszy do zwykłego pliku?