python .replace() regex

| | | | | | | |

Próbuję pobrać wszystko po tagu "</html>" i go usunąć, ale mój kod nie wydaje się nic robić. Czy .replace () nie obsługuje wyrażenia regularnego?

z.write(article.replace("</html>.+", "</html>"))