Jak usunąć wiele indeksów z listy jednocześnie?

| | | | | |

Powiedz, że mam tę listę tutaj:

list = [a, b, c, d, e, f, g] 

Jak Usuwam, powiedzmy, indeksy 2, 3, 4 i 5 w tym samym czasie?

pop nie akceptuje wielu wartości. Jak inaczej mogę to zrobić?