Co jest lepsze w pytonie, del czy delattr?

| | | | | | | | | |

To może być głupie, ale od jakiegoś czasu dręczy mi tył głowy.

Python daje nam dwa wbudowane sposoby usuwania atrybutów z obiektów, del< /strong> słowo polecenia i wbudowana funkcja delattr. Wolę delattr, ponieważ uważam, że jest to nieco bardziej wyraźne:

 del foo.bar delattr(foo, "bar") 

Ale zastanawiam się, czy mogą istnieć między nimi ukryte różnice.