Instalowanie Numpy na 64-bitowym systemie Windows 7 z Pythonem 2.7.3

| | | | | |

Wygląda na to, że jedyny 64-bitowy instalator Windows dla Numpy jest dla Numpy w wersji 1.3.0, który działa tylko z Pythonem 2.6

http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/

Wydaje mi się dziwne, że musiałbym rzucić powrót do Pythona 2.6, aby używać Numpy w systemie Windows, co sprawia, że myślę, że czegoś mi brakuje.

Czy ja?