Sprawdź, czy plik jest dowiązaniem symbolicznym w pythonie

| | | | | |

Czy w Pythonie istnieje funkcja sprawdzająca, czy dany plik/katalog jest dowiązaniem symbolicznym? Na przykład dla poniższych plików moja funkcja opakowująca powinna zwrócić True.

# ls -l total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 8 2012-06-16 18: 58 reż -> ../temp/ lrwxrwxrwx 1 root root 6 2012-06-16 18:55 link --> ../log