Pobierz pandas.read_csv, aby odczytać puste wartości jako pusty ciąg zamiast nan

| | | | | | | | | | |

Używam biblioteki pandas do odczytu niektórych danych CSV. W moich danych niektóre kolumny zawierają ciągi. Ciąg "nan" jest możliwą wartością, podobnie jak pusty ciąg. udało mi się zmusić pandy do odczytania „nan” jako ciągu, ale nie mogę wymyślić, jak sprawić, by nie odczytywały pustej wartości jako NaN. Oto przykładowe dane i dane wyjściowe

Jeden,Dwa,Trzy a,1,jeden b,2,dwa ,3,trzy d,4,nan e,5,pięć nan,6, g,7,seven >>> pandas.read_csv("test.csv", na_values={"One": [], "Three": []}) Jeden Dwa Trzy 0 a 1 jeden 1 b 2 dwa 2 NaN 3 trzy 3 d 4 nan 4 e 5 pięć 5 nan 6 NaN 6 g 7 siedem 

Właściwie czyta „nan” jako ciąg „nan”, ale nadal odczytuje puste komórki jako NaN.Próbowałem przekazać str w argumencie converters do read_csv (z converters={"One": str})), ale nadal odczytuje puste komórki jako NaN.

Zdaję sobie sprawę, że mogę wypełnić wartości po odczytaniu za pomocą fillna, ale czy naprawdę nie ma sposobu, aby powiedzieć pandom, że należy przeczytać pustą komórkę w określonej kolumnie CSV jako pusty ciąg zamiast NaN?