Python 3: UnboundLocalError: zmienna lokalna, do której odwołuje się przed przypisaniem

| | | | |

Poniższy kod wyświetla błąd UnboundLocalError: zmienna lokalna „Var1” przywoływana przed przypisaniem:

Var1 = 1 Var2 = 0 def function(): if Var2 == 0 i Var1 >gt; 0: print("Wynik pierwszy") elif Var2 == 1 i Var1 > 0: print("Wynik drugi") elif Var1 < 1: print("Result Three") Var1 =- 1 function() 

Jak mogę to naprawić? Dziękujemy za pomoc!