Jak mogę zobaczyć całe żądanie HTTP wysyłane przez moją aplikację Pythona?

| | | | | | |

W moim przypadku używam biblioteki requests do wywoływania API PayPal przez HTTPS. Niestety, otrzymuję komunikat o błędzie z serwisu PayPal, a obsługa PayPal nie może ustalić, na czym polega błąd ani co go powoduje. Chcą, abym „Proszę podać całe żądanie, łącznie z nagłówkami”.

Jak mogę to zrobić?