Jak czytać/przetwarzać argumenty wiersza poleceń?

| | | | | | | | |

Początkowo jestem programistą C. Widziałem wiele sztuczek i „hacków”, aby przeczytać wiele różnych argumentów.

W jaki sposób programiści Pythona mogą to zrobić?

Powiązane