Jak sprawdzić liczbę procesorów za pomocą Pythona?

| |

Chcę poznać liczbę procesorów na lokalnym komputerze za pomocą Pythona. Wynik powinien mieć postać user/real jako wynik time(1), gdy zostanie wywołany za pomocą optymalnie skalującego programu działającego tylko w przestrzeni użytkownika.