SymPy | Partition.as_dict () in Python

| |

Partition.as_dict (): as_dict () — mooie Python-bibliotheekfunctie die een sectie als een woordenboek retourneert. In dit woordenboek zijn sleutels sectie-getallen. De waarden — dit is het veelvoud van dit gehele getal.

Syntaxis: sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict ()

Return: Partitie als woordenboek

Code # 1: as_dict () voorbeeld

# Python-code uitleg
# SymPy.as_dict ()


# import van SymPy bibliotheken

van sympy.utilities.iterables import default_sort_key

van sympy.combinatorics.partitions import Partitie

van sympy.abc import x, y

van sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# De methode sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict () gebruiken

IntegerPartition ([ 11 ] * 3 + [ 342 ] + [ 13 ] * 4 ). As_dict ()

Afsluiten:

{11: 3, 13: 4, 342: 1}

Code #2: as_dict () voorbeeld

# Python-code met uitleg
# SymPy.as_dict ()


# import SymPy-bibliotheken

van sympy.utilities.iterables import default_sort_key

van sympy.combinatorics.partitions import Partitie

van sympy.abc import x, y

van sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# De methode sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict () gebruiken

IntegerPartition ([ 100 ] * 100 + [ 342 ] * 10 + [ 13 ] + [ 223 2 ]). as_dict ()

Uitvoer:

{13: 1, 100: 100, 342: 10, 2232: 1}