str.maketrans in Python

|
Retourneert de batchtekenvervangingstabel voor str.translate ().

str.maketrans (fromto [, to [, tonone]])

-> dict < /p>

fromto: Union [str | dict] - Als er maar één argument is, wordt verwacht dat het gehele getallen (Unicode-weergave) of tekenreeksen (één teken lang) weergeeft voor: gehele getallen, tekenreeksen of & # x27; Geen & # x27; - woordenboekondersteuning toegevoegd in py3.0. Als & # x27; naar & # x27; is opgegeven, wordt een string verwacht (zie hieronder).

naar: Optioneel [str] - Indien opgegeven, strings & # x27; van naar & # x27; en & # x27; naar & # x27; moet even lang zijn.

tonone: Optioneel [str] - + py3.0 De tekenreeks die moet worden vervangen door & # x27; Geen & # x27 ;.


Deze statische klassenmethode wordt gebruikt om een woordenboek (tabel) te maken van batchvervanging van tekens in een tekenreeks, die kan worden doorgegeven aan de methode str.translate () .

  trans_table = str.maketrans ({
’a’: ’b’ ,
’r’:’ t’,
’ z’: Geen,
})
# {97:’ b’, 114: ’t’, 122: Geen}

trans_table = str.maketrans (’ar’,’ bt’ , ’z’)
# {97: 98, 114: 116, 122: Geen}

’arroz’.translate ( trans_table)
# ’btto’

Opmerking

Python 2 ondersteunde slechts twee string-pending argumenten.