Sorteer woorden in lexicografische volgorde in Python

| | | |

Voorbeelden:

Invoer: "hallo python-programma hoe gaat het" Uitvoer: hallo hoe programma python u Invoer: "Coders houdt van de algoritmen" Uitvoer: Coders-algoritmen houden van de 

Opmerking: woorden met de eerste letter zijn hoofdletters en worden in alfabetische volgorde afgedrukt.

Overeenkomst:
De aanpak die in dit programma wordt gebruikt, is heel eenvoudig. Splits de regels met de functie splitsen (). Sorteer daarna de woorden in lexicografische volgorde met sort (). Herhaal woorden in een lus en druk elk woord af dat al is gesorteerd.


# Python-programma voor het sorteren van woorden in lexicografische
# order


def sortLexo (my_string) :


# Split string my_string tot spatie is gevonden.

woorden = my_string.split ()

# sort () sorteert de regels.

woorden.sort ()


# Ik herhaal "woorden" om woorden

# in alfabetische volgorde af te drukken.

voor i in woorden:

print (i)


# Driver code

if __ name__ = = ` __main__` :


my_string = " hallo dit is een voorbeeld hoe te sorteren "

"het woord op alfabetische wijze"

# Functie bel

sortLexo (my_string)

Ou tput:

alfabetisch voorbeeld hallo hoe op een manier sorteer dit op woord 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method