sciPy stats.percentileofscore() | Python

| | | | | | | | |

Stel dat het x-percentiel 60% is, wat betekent dat 80% van de scores in a lager zijn dan x.

Parameters:
arr: [array_like] invoerarray.
score: [int of float] Score vergeleken met de elementen in array.
soort: [ optioneel] `rank`, `weak`, `strict`, `mean`.

Resultaten: Percentiel van de scores ten opzichte van het array-element.

blockquote>

Code #1:


#%

van scipy import stats

import numpy als np


# 1D array

arr = [ 20 , 2 , 7 , 1 , 7 , 7 , 34 ]

print ( "arr:" , arr)


print ( " Percetiel van 7: " , stats.percentileofscore (arr, 7 ))


print ( "Percetiel van 34:" , stats.percentileofscore (arr, 34 ))


print ( "Percetiel van 2:" , stats.percentileofscore (arr, 2 ))

Afsluiten:

arr: [20, 2, 7, 1, 7, 7, 34] Percetiel van 7: 57.1428571429 Percetiel van 34: 100,0 Percetiel van 2: 28.5714285714