scipy stats.foldcauchy() | Python

| | | | | | | | | | | | | | | | |

scipy.stats.foldcauchy () is een gevouwen continue Cauchy-willekeurige variabele die is gedefinieerd in een standaardformaat en met enkele vormparameters om de specificatie te voltooien.

Parameters:
- > q: onder- en bovenstaartwaarschijnlijkheid
- > a: vormparameters
- > x: kwantielen
- > loc: [optioneel] locatieparameter. Standaard = 0
- > schaal: [optioneel] schaalparameter. Standaard = 1
- > grootte: [tupel van ints, optioneel] vorm of willekeurige variaties.
- > momenten: [optioneel] samengesteld uit letters [`mvsk`]; `m` = gemiddelde, `v` = variantie, `s` = Fisher`s skew en `k` = Fisher`s kurtosis. (default = `mv`).

Resultaten: gevouwen Cauchy continue willekeurige variabele

Code # 1: Maak een gevouwen Cauchy continue willekeurige variabele Cauchy willekeurige variabele


from scipy.stats import foldcauchy

aantal = foldcauchy.numargs

[a] = [ 0,7 ,] * getallen

rv = foldcauchy (a)


print ( "RV:" , rv)

Afsluiten:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen object op 0x0000018D55D8E160 > 

Code #2: de gevouwen Cauchy toevalsvariabelen en de kansverdelingsfunctie.


import numpy as np

kwantiel = np.arange ( 0,01 , 1 , 0.1 )


# Willekeurige varianten

R = foldcauchy .rvs (a, schaal = 2 , grootte = 10 )

print ( "Willekeurige variaties:" , R )


# PDF

R = foldcauchy.pdf (a, quantile, loc = 0 , schaal = 1 )

print ( "Kansverdeling:" , R)

Uitvoer:

Willekeurige variaties: [1.7445128 2.82630984 0.81871044 5.19668279 7.81537565 1.67855736 3.35417067 0.13838753 1.29145462 1.90601065] Waarschijnlijkheidsverdeling: [0.42727064 0.42832192 0.430803143 0.4622298083143. 0,4 3294602 0,42480391 0,41154712 0,3934792] 

Code # 3: Grafische weergave.


import numpy as np

import matplotlib.pyplot als plt


distributie = np.linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist. b, 3 ))

print ( " Distributie:" , distributie)


plot = plt.plot (distributie, rv.pdf (distributie))

Uitvoer:

Distributie: [0. 0.06122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3. ] 

‚Äã‚Äã

Code #4: verschillende positionele argumenten


import matplotlib. pyplot als plt

import numpy als np


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Diverse positionele argumenten

y1 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 3 )

y2 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, "*" , x, y2, "r--" )

Uitvoer: