python-variabelen

| | | | | | | | | | | | |

#! / usr / bin / python


# Integer-toewijzing

leeftijd = 45


# Drijvende komma

salaris = 1456,8


# String

naam = "John"


print (leeftijd)

print (salaris)

print (naam)

< /td>

Afsluiten:

45 1456.8 John 

De regels voor het maken van variabelen in Python zijn de sa mij als in andere talen op hoog niveau. Dit zijn:

a) Namen van variabelen moeten beginnen met een letter of een underscore.
b) Namen van variabelen mogen niet beginnen met een cijfer.
c) Namen van variabelen mogen alleen alfanumerieke tekens en underscores bevatten (Az, 0-9 en _).
d) Namen van variabelen zijn hoofdlettergevoelig (name, Name en NAME — zijn drie verschillende variabelen).
e) Gereserveerde woorden (trefwoorden) kunnen niet worden gebruikt met variabelenamen.

Een waarde toewijzen aan meerdere variabelen:
Python staat ook toe dat één waarde tegelijkertijd aan meerdere variabelen wordt toegewezen.
Bijvoorbeeld:


#! / usr / bin / python


a = b = c = 10

print (a)

print (b)

print (c)

Afsluiten:

 10 10 10 

Toewijzen van verschillende waarden aan meerdere variabelen:


#! / usr / bin / python


a, b, c = 1 , 20.2 , "GeeksforGeeks"


print (een )

print (b)

print (c)

Afsluiten:

1 20.2 Python.Engineering 

Kunnen we dezelfde naam gebruiken voor verschillende typen?
Als we dezelfde naam gebruiken, begint de variabele te verwijzen naar een nieuwe waarde en type.


# ! / usr / bin / python


a = 10

a = "GeeksforGeeks"


print (a)

< /td>

Afsluiten:

Python.Engineering 

Hoe werkt de + operator met variabelen?

Afsluiten:

cse cse 101 cse 

#! / usr / bin / python


a = 10

b = 20

print (a + b)


a = "Geeksfor"

b = "Geeks"

print (een + b)

Afsluiten:

30 Python.Engineering 

Kunnen we + voor verschillende typen gebruiken?
Het niet gebruiken voor verschillende typen resulteert in een fout ibke.


< tbody>

#! / usr / bin / python


a = 10

b = "Geeks"

print (een + b)

Uitvoer:

TypeError: niet-ondersteund operandtype (s) voor +: `int` en` str` 

Objecten maken (of klassetypevariabelen):
Raadpleeg klasse, object en leden voor meer details.


# Python-programma om die variabelen met de waarde
# toegewezen in de klassedeclaratie, zijn klassevariabelen en
# variabelen binnen methoden en constructors zijn instanties

# variabelen.


# Computer Science Student Class

class CSStudent:


# Class variabele

stream = ` cse`


# init methode of constructor

def __ init __ ( zelf , rol):

# Instantievariabele

zelf . roll = roll


# CSStudent class-objecten

a = CSStudent ( 101 )

b = CSStudent ( 102 )


print (a.stream) # afdrukken & quot; cse & quot;

print (b.stream) # afdrukken & quot; cse & quot;

print (a.roll) # prints 101


# Klassevariabelen kunnen beschikbaar zijn met de class
# naam ook

print (CSStudent.stream) # afdrukken & quot; cse & quot;