Python | Sympy() partitiemethode

| | | | | | | |

Met de sympy.combinatorics.partitions.Partition() methode gaan we de array-elementen in één tuple splitsen met behulp van sympy.combinatorics.partitions .Partition ( ) .

Syntaxis: sympy.combinatorics.partitions.Partition(array)

Return: Retourneert een lid van arrays in één tuple.

Voorbeeld # 1:
In dit voorbeeld gebruiken we zie dat we met sympy.combinatorics.partitions.Partition () leden van verschillende arrays kunnen krijgen.


# importeer sympy en relationeel

van sympy.combinatorics. partities import Partitie

van sympy import *

x, y = symbolen ( `xy` )


# Gebruik van de sympy.combinatorics.partitions.Partition () methode

gfg = Partitie ([ 1 , 2 ], [ 4 , 5 , 6 ], [ - 12 , - 11 ])


print (gfg.members)

Afsluiten:

(-12, -11, 1, 2, 4, 5 , 6)

Voorbeeld #2:


# import sympy en relationele

van sympy.combinatorics.partitions importeer Partitie

van sympy import *


x, y = symbolen ( ` xy` )


# De methode sympy.combinatorics.partitions.Partition () gebruiken

gfg = Partitie ([ 3 ], [ 1 , 91 ], [ 2 ], [ 6 ])


print (gfg.members)

Uitvoer:

(1, 2, 3, 6, 91 )