Python | Sorteer en bewaar bestanden met dezelfde extensie

| | | | | | |

Bekijk de afbeelding hieronder —

Deze map is volledig ongeorganiseerd. Als je wordt gevraagd om een specifiek bestand in die map te vinden (of misschien een grotere map met duizenden bestanden), zit je vast en ben je volledig overweldigd. Het kan heel moeilijk (zelfs onmogelijk) zijn om een bestand te vinden in deze oceaan van rommel. Dit probleem kan worden opgelost met Python met een paar regels code. Laten we eens kijken hoe we dat kunnen doen.

Hieronder staat de Python-implementatie —


import os

import shutil


# Schrijf hier de naam van de directory
# wat te sorteren

path = `/ path / to / directory`# Dit zorgt voor een overzichtelijke
# lijst met alle bestandsnamen
# daar in de directory

list_ = os.listdir (pad)


# Dit gaat door elk bestand

voor file_ in list_:

naam, ext = os.path.split (ext (file_)

# Hiermee wordt het extensietype

ext opgeslagen = ext [ 1 :]


# Dit activeert de volgende iteratie,

# als het een directory is

if ext = = ``:

ga verder

# Dit zal het bestand verplaatsen naar de

# waar de naam staat ' ext ' bestaat al

if os.path .exists (pad + `/` + ext):

shutil.move (pad + `/` + file_, pad + `/` + ext + `/` + file_)


# Hiermee wordt een nieuwe map gemaakt,

# if de map bestaat nog niet

else :

os.makedirs (pad + ` / ` + ext)

shutil.move (pad + `/` + file_, path + ` / ` + ext + `/ ` + file_)

Uitvoer:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method